Cam kết chất lượng

Cung cấp suất ăn đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm; đúng số lượng, định lượng, chất lượng và thời gian phục vụ;

Ensure providing in accordance with the quantity, the quality and time service .

Sử dụng các nguyên liệu chất lượng có nguồn gốc rõ ràng, có thương hiệu đảm bảo về Vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

Use quality food ingredients having a clear origin , guarantee food safety under authority regulation.

Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các quá trình từ thu mua, tiếp nhận nguyên liệu, chế biến cho đến dịch vụ sau bữa ăn, đảm bảo an toàn đối với người ăn và nhân viên chế biến;

To strictly control the whole process from purchasing and receiving raw materials and processing till after the meal service , ensuring the food safety for all end-users and its staffs .

Xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005;

Adopt , maintain and continually improve the
management system of food hygiene and safety in accordance with international standard ISO
22000:2005

Đảm bảo các công đoạn sơ chế, chế biến đều tuân theo các thủ tục quy trình, các hướng dẫn công việc đã được BFC ban hành và khách hàng chấp nhận;

Ensure all processing parts strictly following BFC and its Customer approved procedure.

Thực hiện tốt các hoạt động tại canteen theo tiêu chuẩn 5S;

Make good hygiene regulations , 5S management in the canteen

Nhân viên bếp chuyên nghiệp, thân thiện, đồng phục sạch sẽ, có kiến thức và ý thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Skilled and professional staff, hospitality , clean uniform, good knowledge of food safety and hygiene.

Sử dụng và bảo quản đúng cách trang thiết bị, tài sản của khách hàng. Sử dụng tiết kiệm Gas, Điện, Nước;

Using and maintaining customer’s assets properly . Saving gas, electricity and water.

Luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng;

Always listen and response customer’s comments on time.

Liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng;

Always innovating and improving the service quality to satisfy the customer’s requirements.