Mục tiêu chất lượng

  • Doanh thu mỗi năm tăng 25% / Annual turnover increases 25 %.
  • Trong thời gian 5 năm trở thành 1 trong 10 thương hiệu hàng đầu cung cấp suất ăn công nghiệp tại Việt Nam / In 5 years become 1 of 10 biggest Catering & Food processing firm in Vietnam
  • 100% các bếp ăn đạt tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đạt được các điều kiện sau / 100 % service kitchens meet food safety standard and following conditions:
  • Đảm bảo 100% nhà cung cấp nguyên liệu chế biến có giấy chứng nhận VSATTP, giấy kiểm dịch động vật; 100% Nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của HACCP/ Ensure 100 % food suppliers granted Food safety certificate, Animal health certificate; 100 % input material to be controlled by HACCP standard.
  • Đảm bảo 100% các công đoạn sơ chế, chế biến đều tuân theo các thủ tục quy trình, các hướng dẫn công việc đã được BFC và khách hàng phê duyệt/ Ensure 100% food processing from goods receiving to serving dishes strictly following the process approved by BFC and its customer.
  • Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005/ Building & applying ISO 22000:2005
  • Đảm bảo 90% khách hàng hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên/ Ensure 90 % of customers satisfy with BFC employees’ service.