Phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển / Company’s history • Năm 2015: Đầu tư xây dựng Nhà hàng Hải Sản Sao Biển

2015: To invest in building Sao Bien seafood restaurant

  • Năm 2017: tiếp tục hình thành và phát triển Nhà hàng Cơm tấm Sài Gòn – Cali 2017: Continue to develop and develop Saigon Cali restaurant
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng – Lai Uyên – Bến Cát – Bình Dương Address: Bau Bang industrial zone and urban area Lai Uyen Ben Cat Binh Duong

Tiếp nối thành công từ Nhà hàng Hải Sản Sao Biển và Nhà hàng Cơm tấm Sài Gòn – Cali. Năm 2018, Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp và chế biến thực phẩm Đại Gia Đình (BFC Catering & Food processing) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về cung cấp suất ăn và chế biến thực phẩm sạch an toàn / In 2018, Big Family Chef cartering & Food processing was established to provide safety organic food and catering .

 

Lĩnh vực hoạt động/ Operation fields

 

  • Cung cấp suất ăn công nghiệp – Catering service
  • Tổ chức các loại hình tiệc – All types of Party service
  • Sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm an toàn; – Processing and supplying safety organic food.

• Tư vấn, thiết kế, cung cấp trang thiết bị bếp công nghiệp, nhà hàng, khách sạn . -Design consulting, providing kitchen and laundry equipment for hotel and canteen