Suất ăn công nghiệp

Bên cạnh dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp BFC sẵn sàng tư vấn và phối hợp cùng các đơn vị thiết kế, lên sơ đồ xây dựng các khu vực bếp ăn công nghiệp một cách khoa học, chuyên nghiệp, tiết kiệm kinh phí. Đạt tiêu chuẩn Haccp Codex.