Tổ chức tiệc theo yêu cầu

Thiết kế, phục vụ nhu cầu tiệc sinh nhật: tiệc ngọt; tiệc mặn…cho toàn thể cán bộ, công nhân viên nhu cầu tổ chức tiệc tại nhà máy/công ty Organizing and serving all type ò birthday party for staff